ทัวร์พม่า

โปรแกรม: ZFD - Blessing Myanmar 3d2n

เดินทาง: เมย.-กย.


 

โปรแกรม: Z8M - The greatest Myanmar 4d3n

เดินทาง: มีค.-กย.


 

โปรแกรม: GPG - พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: กค.-สค.


 

โปรแกรม: JFD- ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3d2n

เดินทาง: กค.-ตค.