ทัวร์ฮ่องกง

 

โปรแกรม: ZCX- ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: กพ.-มิย.


 

โปรแกรม: ZUL - ฮ่องกง ลันเตา หลียุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: มค.-มิย.


 

โปรแกรม: ZHX - ฮ่องกง ลันเตา

เดินทาง: กพ.-พค.


 

โปรแกรม: GFD-มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

เดินทาง: กพ.-พค.


 

โปรแกรม: ZHX - ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา

เดินทาง: มีค. - มิย.