ทัวร์ฮ่องกง

 

โปรแกรม: ZFD- มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

เดินทาง: พย. 2560 - พค. 2561


 

โปรแกรม: ZFD- มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: ตค. 2560 - พค. 2561