ทัวร์จีน

 

 

 

โปรแกรม: ZWE - Best season of Jiuzhaigou 6 วัน 5 คืน

เดินทาง: ตค.-พย.


 

 

โปรแกรม: GCZ - กวางเจา เกาะซาเมี่ยน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน

เดินทาง: สค. - ธค.


 

โปรแกรม: ZFD - The Charming of Zhangjiajie 6 วัน 5 คืน

เดินทาง: มิย. - ธค.


 

โปรแกรม: ZHU - Perfection of Beijing 5 วัน 3 คืน

เดินทาง: สค.-พย.


 

โปรแกรม: ZFD - Freezing cold in Shanghai 5 วัน 3 คืน

เดินทาง: ตค.-ธค.


 

 

 

โปรแกรม: ZFD - Shanghai in Wonderland 5 วัน 3 คืน

เดินทาง: กย.-ธค.