ทัวร์เกาหลี

 

 

โปรแกรม: Summer Delight in Korea
เดินทาง: กค.-กย. / ราคาเริ่มต้น: 14,900
สายการบิน: Air Asia X
โปรแกรม: Summer Fresh in Korea
เดินทาง: กค.-กย. / ราคาเริ่มต้น: 16,900
สายการบิน: Air Asia X
โปรแกรม: เกาหลี Summer Snow
เดินทาง: กค.-กย. / ราคาเริ่มต้น: 15,900
สายการบิน: Air Asia X
โปรแกรม: Three color leaves in Korea
เดินทาง: ตค.-พย. / ราคาเริ่มต้น: 16,900
สายการบิน: Air Asia X
โปรแกรม: Romantic Seorak in Korea
เดินทาง: ตุลาคม / ราคาเริ่มต้น: 16,900
สายการบิน: Air Asia X
โปรแกรม: Autumn super shock in Korea
เดินทาง: พฤศจิกายน / ราคาเริ่มต้น: 16,900
สายการบิน: Air Asia X