ทัวร์เกาหลี

 

 

โปรแกรม: ZXJ - Spring impression in Korea 5d3n

เดินทาง: เมย. - มิย.


 

โปรแกรม: ZXJ - Summer dream in Korea 5d3n

เดินทาง: พค. - มิย.


 

โปรแกรม: ZXJ - Summer delight in Korea 5 วัน 3 คืน

เดินทาง: กค.-กย.

 


 

 

โปรแกรม: ZXJ - Summer fresh in Korea 5 วัน 3 คืน

เดินทาง: กค.-กย.