เกี่ยวกับเรา

 Best Budget Tours เป็นบริษัททัวร์ที่ได้จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07452 จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท เจพี บอสโตเนี่ยน จำกัด  บริษัทเป็นศูนย์รวมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่ไม่แพง โดยทางบริษัทได้มีการทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำมากมาย ลูกค้าสามารถเลือกเดินทางไปกับทัวร์ที่เราคัดสรรไว้ให้แล้ว หรือ ให้เราจัดทัวร์ตามโปรแกรมที่ลูกค้าต้องการ โดยเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ได้ 

 

Best Budget Tours provides both inbound and outbound tours. We also offer tailor-made programs and private trips in Thailand. We are licensed tour company with licensed Thai guides. Please come and explore Thailand with us!!

 

Company Details

Official Name: Best Budget Tours

Company: JP Bostonian Co., Ltd.

Business Registration Number: 0115556024633

Travel license number: 11/07452

 

BEST BUDGET TOURS

เลขทะเบียนพาณิชย์: 0115556024633

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่: 11/07452